DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPOŁECZNA:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie:

Fundacja Edukacji Kulturalnej

Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie:

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesses Musicales":

Członkostwo w organizacjach: