DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA I EDYTORSKA:

- wydawnictwa Katedry Edukacji Muzycznej AMFC:

- wydawnictwa Katedry Teorii Muzyki i Katedry Kompozycji AMFC:

- wydawnictwa Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Kompozycji AMFC:

- wydawnictwa II Katedry Fortepianu i Katedry Kameralistyki Fortepianowej AMFC:

- wydawnictwa Katedry Nauk Humanistycznych AMFC:

- wydawnictwa Katedry Dyrygentury AMFC:

- wydawnictwa Zakładu Perkusji AMFC:

- inne:

Miesięcznik "Muzyka21" - prace organizacyjne i edytorskie: