O MNIE

Urodziłem się 17 września 1977 r. w Warszawie. Ukończyłem warszawskie Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w klasie fortepianu Jana Wobożila i Elżbiety Tarnawskiej.

Studiowałem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina na kierunkach: Teoria muzyki (dyplom z wyróżnieniem 2001) i Fortepian (w klasach fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej i kameralistyki fortepianowej prof. Krystyny Borucińskiej, studia nieukończone).

Wykształcenie uzupełniałem na studiach podyplomowych: Menedżerów Kultury (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu), Edytorstwa Współczesnego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teorii Muzyki (Akademia Muzyczna im. F. Chopina).

Od roku 2002 pracuję jako nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego, prowadząc przedmioty teoretyczne (historia muzyki, harmonia, literatura muzyczna) oraz kółka zainteresowań (harmoniczne i muzyki XX wieku).

Od roku 2001 współpracuję jako recenzent muzyczny z Tygodnikiem Ukraińskim „Nasze Słowo”, a od roku 2013 z kwartalnikiem „Ukrajinśka Muzyka" wydawanym przez Akademię Muzyczną we Lwowie.

Od roku 2004 piszę omówienia do programów koncertów Filharmonii Narodowej.

W latach 2002–2009 pracowałem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, m.in. na stanowiskach asystenta w katedrach Edukacji Muzycznej oraz Teorii Muzyki, prowadząc zajęcia na wydziałach I i VI (literatura muzyczna XX wieku, czytanie partytur, ćwiczenia z harmonii, technologia pracy naukowej).

Należałem do pierwszego zespołu redakcyjnego miesięcznika „Muzyka21” w latach 2000–2001, pełniąc funkcję sekretarza redakcji, a następnie zastępcy redaktora naczelnego. Działałem w Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales” (w latach 2001–2003 jako sekretarz generalny Zarządu Głównego).

Publikowałem artykuły naukowe i hasła encyklopedyczne o tematyce muzycznej w wydawnictwach m.in. Akademii Muzycznej w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Muzycznej w Gdańsku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pisałem recenzje i artykuły publicystyczne m.in. dla „Muzyki21”, „Ruchu Muzycznego”, „Hi-Fi i Muzyka”, magazynu PWM „Kwarta", a także teksty do książeczek płytowych dla wydawnictw Acte Préalable i CD Accord.

Przygotowałem do druku (redakcja, redakcja techniczna, skład komputerowy) kilkadziesiąt książek, głównie dla wydawnictwa AMFC w Warszawie.

Współpracowałem przy organizacji licznych sesji naukowych i koncertów w „Jeunesses Musicales”, AMFC i ZPSM nr 4, współprowadziłem sekretariat pięciu edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w ZPSM nr 4 oraz kolejnych edycji organizowanych przez Fundację Edukacji Kulturalnej, a także byłem członkiem Zespołu ds. wdrażania Programu „Leonardo da Vinci” w ZPSM nr 4. Od roku 2007 prowadzę szkolną stronę internetową. 

Czas wolny spędzam na wycieczkach krajoznawczych po Polsce i Europie.